Nieuwsbrief

De Vlaming leeft gezonder in 2025. Een nieuwe overkoepelende gezondheidsdoelstelling.

Het werken aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen over de onderwerpen “tabak, alcohol, drugs, gezonde voeding en beweging” was einde 2015 aan evaluatie en bezinning toe.

Na een grondige voorbereiding gaf de gezondheidsconferentie van 16 en 17 december 2016 het startschot voor een koerswijziging. Vanuit het belang van een facettenbeleid (Health in all policies) zetten we in de toekomst meer in op belangrijke levensdomeinen (oftewel ‘settings’) zoals het gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn, buurt en lokale gemeenschap. Om die reden is er voor gekozen om subdoelstellingen te formuleren per setting en niet meer per preventiethema. De overkoepelende gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025” laat toe om gaandeweg andere gezondheidsthema’s in te schuiven.

Deze nieuwe manier om gezondheidsdoelstellingen te formuleren en te evalueren, bevestigt de werking van de Logo’s. Logo’s leggen zich bij uitstek toe op het geïntegreerd aanbieden van preventiemethodieken naar doelgroepen en organisaties actief in een bepaalde setting. Logo’s betrekken op het lokale of regionale niveau alle “omgevingen” waarin ze de gezondheid van de burger kunnen beïnvloeden.

Over het strategisch plan ‘de Vlaming leeft gezonder in 2025’ en de subdoelstellingen lees je meer op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Cijfers 

In 2013 telde men in Vlaanderen 22% rokers: 18% is dagelijks roker, 4% occasioneel. Van de 78% niet-rokers zijn er 22% ex-rokers; 56% geeft aan nooit meer dan 100 sigaretten in hun leven gerookt te hebben. Mannen (25%) roken meer dan vrouwen (19%). Roken komt vaker voor in de laagste opleidingsniveaus (gezondheidsenquête 2013).

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert VAD jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol en andere drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. Volgens de nieuwe cijfers, van het schooljaar 2013-2014, blijft het gebruik van alcohol bij jongeren dalen, al stijgt het riskant gebruik ervan bij bepaalde groepen. De daling van het aantal rokers lijkt gestopt: het tabaksgebruik neemt het laatste jaar sterk toe in alle leeftijdsgroepen en onderwijsvormen. Het gebruik van illegale drugs (voornamelijk cannabis) blijft al jaren op hetzelfde peil hangen. Lees het persbericht en het rapport

Meer weten of actie ondernemen?  

Logo Antwerpen (tabak)  tabak@logoantwerpen.be

Team verslavingspreventie VAGGA (alcohol en andere drugs)

De Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen (VAGGA) is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Het team verslavingspreventie van VAGGA maakt sleutelfiguren en organisaties sterker in het omgaan met de aanwezigheid, het gebruik en het misbruik van legale en illegale drugs, gamen en internet. Doel is voorkomen dat mensen problemen krijgen. Het aanbod richt zich op sleutelfiguren uit diverse sectoren zoals leerkrachten, leidinggevenden, hulpverleners,…

Je kan bij VAGGA terecht voor:

  • vormingen over producten, signaalherkenning, motiverend werken en omgaan met verslavingsgedrag;
  • advies bij vragen over middelen, implementeren van een alcohol- en drugbeleid, casusbespreking, het organiseren van activiteiten en juridisch advies;
  • begeleiding bij het opstellen van een alcohol- en drugbeleid: een pakket van afspraken en regels over druggebruik en hoe ermee om te gaan.

Alle info bij het CGG VAGGA verslavingspreventieteam 03 256 91 41 of preventietad@vagga.be

 

Ga aan de slag.
Gezonde school 2018-2019
Gezondheidsbeleid en methodieken voor jouw school.
Als kleine kinderen groot worden
Een vorming over alcohol, tabak en drugs voor ouders van tieners.
Artikels voor infobladen
Binnen roken is nooit oké
Dienstencentra en gezondheid
Gemeente x stopt met roken
Gezond Opvoeden
Deze campagne beantwoordt tal van opvoedingsvragen.
Gezond Werken Award
Hoe gezonder de medewerkers, hoe productiever de organisatie.
Gokken: You bet!
Infosessie over stoppen met roken
Jongeren en cannabis
Over de meest voorkomende vragen van ouders over cannabis.
Preventieve gezondheidscijfers voor lokale besturen

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen