Nieuwsbrief

De Vlaming leeft gezonder in 2025. Een nieuwe overkoepelende gezondheidsdoelstelling.

Het werken aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen over de onderwerpen “tabak, alcohol, drugs, gezonde voeding en beweging” was einde 2015 aan evaluatie en bezinning toe.

Na een grondige voorbereiding gaf de gezondheidsconferentie van 16 en 17 december 2016 het startschot voor een koerswijziging. Vanuit het belang van een facettenbeleid (Health in all policies) zetten we in de toekomst meer in op belangrijke levensdomeinen (oftewel ‘settings’) zoals het gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn, buurt en lokale gemeenschap. Om die reden is er voor gekozen om subdoelstellingen te formuleren per setting en niet meer per preventiethema. De overkoepelende gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025” laat toe om gaandeweg andere gezondheidsthema’s in te schuiven.

Deze nieuwe manier om gezondheidsdoelstellingen te formuleren en te evalueren, bevestigt de werking van de Logo’s. Logo’s leggen zich bij uitstek toe op het geïntegreerd aanbieden van preventiemethodieken naar doelgroepen en organisaties actief in een bepaalde setting. Logo’s betrekken op het lokale of regionale niveau alle “omgevingen” waarin ze de gezondheid van de burger kunnen beïnvloeden.

Over het strategisch plan ‘de Vlaming leeft gezonder in 2025’ en de subdoelstellingen lees je meer op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Nog altijd 22% van de Vlamingen rookt.

De Gezondheidsenquête 2013 (gepubliceerd in 2017) geeft de meest recente officiële cijfers over ons rookgedrag.  In Vlaanderen rookt 22%: 19% doet het dagelijks, 4% occasioneel. Sinds 2008 is het aantal rokers met amper 2% verminderd. De prevalentie van roken is op haar hoogst in de bevolking op actieve leeftijd (25 tot 64 jaar): tussen 26% en 29% rokers.

Rookenquête

Stichting tegen Kanker doet jaarlijks een rookenquête.

“Het aantal rokers ligt beduidend lager bij de jongste en de oudste leeftijdsgroepen, alsook bij de hoogste sociale klasse en in Vlaanderen. Bij 45-54 jarigen en de laagste sociale klasse zijn er significant meer rokers.”

Roken en alcohol gebruik bij scholieren

De resultaten van de leerlingenbevraging 2015-2016 bevestigen vooral de trends van de afgelopen jaren, maar brengen ook enkele aandachtspunten naar boven: de kennis over en naleving van de wetgeving over tabak kan beter, alcoholgebruik blijft dalende en leerlingen uit de B-stroom en het BSO gebruiken over het algemeen meer.

Meer weten of actie ondernemen?

Logo Antwerpen werkt rond TABAK – tabak@logoantwerpen.be – 03/6051582

CGG VAGGA werkt rond Alcohol en Drugs) – preventietad@vagga.be – 03/256 91 41 – www.vagga.be

Kenniscentrum Gezond Leven – www.gezondleven.be

Kenniscentrum VAD  (Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen) – www.vad.be

 

 

Bekijk het VORMINGSAANBOD

Ga aan de slag.
Preventieve gezondheidscijfers voor lokale besturen
Rookstopcursus in groep
Een rookstopcursus in groep onder professionele begeleiding.
Smartstop
Rookstopprogramma voor jongeren.
Tabak, alcohol en drugs op school
Tips voor een gezonde zomer
Uitgerookt!
Vormingsaanbod Logo Antwerpen 2019
Wedstrijd Rookvrije Klassen
Werelddag zonder tabak
Elk jaar is er op 31 mei de Werelddag zonder Tabak. Dat is het moment om burgers te sensibiliseren over de gevolgen van roken.
www.vlaanderenstoptmetroken.be
Zot op kamp

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen