Nieuwsbrief

Een gezonde geest in een gezond lichaam 

Eén op de drie Vlamingen voelt zich niet fit in zijn hoofd. Geestelijk gezonde mensen voelen zich beter en zijn tot meer in staat. Maar hoe verhoog je iemands veerkracht? Welke doelgroepen verdienen extra aandacht? Hoe help je het taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken? Welke methodieken en materialen bestaan er? En waar kan je terecht voor hulp? Help mensen steviger in het leven staan. Klop aan bij je Logo. We helpen je graag met advies en ondersteuning, met methodieken en materialen.

Vlaamse gezondheidsdoelstelling

De gezondheidsdoelstelling wil tegen 2020 de sterfte door zelfdoding in Vlaanderen met 20% verminderen ten opzichte van het jaar 2000. 

Meer weten of actie ondernemen

Logo Antwerpen zet in op Fit in je hoofd, een campagne van de Vlaamse overheid. Met de website www.fitinjehoofd.be leer je de controle over je eigen leven te bewaren. Naast de website zijn er ook enkele workshops waarbij je aan de slag gaat met je eigen veerkracht.

 • Fit in je hoofd  – voor volwassenen vanaf 16 jaar
 • Voor kinderen van kleuter en basisonderwijs kan je aan de slag met Geestje Gezond. 
 • Voor jongeren tussen  12 en 16 jaar is er NokNok. Een methodiek waar jongeren zelf mee aan de slag kunnen: hoe ze best omgaan met een dip en tips over je goed in je vel voelen.
 • Zilverwijzer is een groepsmethodiek voor 60-plussers, omdat ouder worden een paar specifieke uitdagingen stelt.
 • Mensen in een kwetsbare positie kampen dikwijls met een meervoudige problematiek (geld, werk, huisvesting, sociaal leven,…) Aan de hand van de Goed-Gevoel-Stoel kan je in groep aan de slag rond draaglast en draagkracht van de meest kwetsbaren.
   
 • Wil je als lokaal bestuur ook iets doen met geestelijke gezondheid of veerkracht in jouw gemeente of regio? Dan is er de Fit in je Hoofd Carrousel. Informeer hiervoor bij Logo Antwerpen

 

Bekijk het VORMINGSAANBOD

 

Logo Antwerpen werkt samen met CGG Andante rond geestelijke gezondheid.

Team suïcidepreventie CGG Andante

Je kan bij CGG Andante terecht voor:

 • Consult en advies
 • Opleiding en vorming
 • Coaching bij opmaak suïcidepreventiedraaiboek
 • Netwerking
   

Alle info bij het CGG Andante  suïcidepreventieteam
suicidepreventie@andante.be
03 620 10 20

Ga aan de slag.
Gezonde school 2018-2019
Gezondheidsbeleid en methodieken voor jouw school.
10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ nodigen we je uit om een actie te organiseren die aanmoedigt tot het verhogen van de veerkracht. De 10-daagse is het uitgelezen moment om mensen bewust te maken van het belang van een goede geestelijke gezondheid.
Artikels voor infobladen
Bezoek stille plekken in de stad
CLB Overleg
Fit in je hoofd, goed in je vel (16+)
Versterk je mentale veerkracht!
Geestje Gezond voor het lager onderwijs
Geestje Gezond voor kleuters
Geluk op grootmoeders wijze
Het toneelstuk 'Geluk op grootmoeders wijze' geeft de unieke kans om de geestelijke gezondheid van ouderen bespreekbaar te maken.
Goed-gevoel-stoel
Praatsessies die de mentale veerkracht van maatschappelijk kwetsbare groepen versterken. Het traject is een laagdrempelige manier om met lotgenoten aan een goed gevoel te werken en het vast te houden.
NokNok (12-16 jaar)
NokNok versterkt jongeren hun veerkracht. De campagne bundelt knaltips en coole opdrachten waarmee ze werken aan meer veerkracht en een goed gevoel.
Praat erover met de emotiemuur

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen