Nieuwsbrief

Een gezonde geest in een gezond lichaam 

Eén op de drie Vlamingen voelt zich niet fit in zijn hoofd. Geestelijk gezonde mensen voelen zich beter en zijn tot meer in staat. Maar hoe verhoog je iemands veerkracht? Welke doelgroepen verdienen extra aandacht? Hoe help je het taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken? Welke methodieken en materialen bestaan er? En waar kan je terecht voor hulp? Help mensen steviger in het leven staan. Klop aan bij je Logo. We helpen je graag met advies en ondersteuning, met methodieken en materialen.

Vlaamse gezondheidsdoelstelling

De gezondheidsdoelstelling wil tegen 2020 de sterfte door zelfdoding in Vlaanderen met 20% verminderen ten opzichte van het jaar 2000. 

Meer weten of actie ondernemen

Logo Antwerpen werkt nauw samen met CGG Andante rond geestelijke gezondheid.

Logo Antwerpen

Logo Antwerpen zet in op Fit in je hoofd, een campagne van de Vlaamse overheid. Met de website www.fitinjehoofd.be leer je de controle over je eigen leven te bewaren. Naast de website is er ook een workshop waarbij je aan de slag gaat met je eigen veerkracht.

De campagne Fit in je hoofd is gemaakt voor de algemene bevolking ouder dan 16. Specifieke doelgroepen zoals ouderen, jongeren, mensen met veel problemen vragen specifieke initiatieven.

 • Kinderen en jongeren: 
  Voor kinderen van kleuter en basisonderwijs kan je aan de slag met Geestje Gezond. Voor jongeren tussen  12 en 16 jaar is er NokNok. Een methodiek waarbij jongeren informatie vinden hoe ze best omgaan met een dip en tips krijgen over je goed in je vel voelen.
   
 • Ouderen: 
  Zoek je een groepsmethodiek voor ouderen boven de 60? Neem dan een kijkje bij Zilverwijzer.
   
 • Kansengroepen: 
  Fit in je hoofd werd ook vertaald naar Kansengroepen.  Deze doelgroep kampt dikwijls met meervoudige problematiek (geld, werk, huisvesting, sociaal leven,…) Aan de hand van de Goed-Gevoel-Stoel kan je in groep aan de slag rond draaglast en draagkracht van de meest kwetsbaren.
   
 • Lokale besturen: 
  Ben je een lokaal bestuur en wil je ook iets doen met geestelijke gezondheid in jouw gemeente of regio? Dan is er de Fit in je Hoofd Carrousel. Informeer hiervoor bij Logo Antwerpen

Team suïcidepreventie CGG Andante

De centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) hebben, naast hun curatieve opdracht en dienstverlening ook een preventieve opdracht. De preventie vanuit de CGG heeft steeds betrekking op specifieke risico's of geestelijke gezondheidsproblemen.

De CGG-suïcidepreventie richt zich tot alle belangrijke intermediairen inzake suïcidepreventie. Ze wordt vorm gegeven door suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in de verschillende centra voor geestelijke gezondheid verspreid over Vlaanderen.

Je kan bij CGG Andante terecht voor:

 • Consult en advies
 • Deskundigheidsbevordering
 • Coaching bij opmaak suïcidepreventiedraaiboek
 • Netwerking
   

Alle info bij het CGG Andante  suïcidepreventieteam
suicidepreventie@andante.be
03 620 10 20

 

Bekijk het VORMINGSAANBOD

Ga aan de slag.
Praat erover met de emotiemuur
Preventieve gezondheidscijfers voor lokale besturen
Vormingsaanbod Logo Antwerpen 2019
Workshop Fit in je hoofd, goed in je vel (16+)
Workshop NokNok - Oppeppers voor een tienerhoofd
Workshop Vind jezelf oké (Landbouwvrouwen)
In deze interactieve workshop, specifiek gericht op land- en tuinbouwers, staat de 1ste stap van www.fitinjehoofd.be centraal.
Zilverwijzer
Een traject van 6 sessies waarbij 60-plussers onder professionele begeleiding leren omgaan met de uitdagingen van het ouder worden.
Zilverwijzer in Woonzorgcentra

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen