Nieuwsbrief

← Vorige

Laat je tanden zien!

Bij Logo Antwerpen liep van 2014 tot 2017 het project Laat je tanden zien. We werkten hiervoor intensief samen met welzijnsorganisaties en tandartsen. We organiseerden in de provincie preventietrajecten die inzetten op kennis, vaardigheden, motivatie, stereotypen, gewoontevorming, sociale en praktische drempels. Hieraan werd een behandelingstraject gekoppeld waarbij we deelnemers toeleiden naar de tandarts.

Laat je tanden zien werd mogelijk gemaakt met de financiële steun van Provincie Antwerpen.

Voor wie? 

Mensen in kansarmoede (focus op volwassenen), welzijnsorganisaties en tandartsen.

Waarom?

Tandproblemen hebben een grote invloed op de algemene gezondheid, het zelfbeeld en de sociale relaties van mensen. We merken dat mensen in kansarmoede vaker kampen met tandproblemen en minder naar de tandarts gaan.

We brachten met dit project de drempels voor mensen in kansarmoede en tandartsen in kaart en proberen oplossingen te formuleren.

Het Logo zet je op weg

De eerste 2 jaar van het project werden uitgebreid geëvalueerd. Hieruit vloeide een eindrapport met concrete aanbevelingen voor welzijnsorganisaties, tandartsen en beleidsmakers.
Eindrapport Laat je tanden zien

Bij afronding van het project overschouwden we het hele project in een eindverslag.

Daarnaast stellen we ook enkele van de gebruikte methodieken voor preventieactiviteiten en doorverwijzing naar de tandarts ter beschikking.
 

Praktisch

Voor organisaties

Wil je rond tandzorg werken? Of wil je mensen toeleiden naar de tandarts?
Hier vind je materialen en tools die je daarbij kunnen helpen.

 

Preventie

Infofiche preventietraject

Tandenspel

 

Naar de tandarts

Stappenplan voor doorverwijzing naar de tandarts

Bijlagen bij stappenplan

Voor tandartsen

 

Toepassen van Regeling Derde Betaler

Stappenplan: Hoe pas ik dit systeem toe bij mijn patiënt?

Bijlage bij stappenplan:

 

 

Materialen

Educatief materiaal: Het grote tandenspel
tandenspel
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen