Nieuwsbrief

Preventie van tabak, alcohol en andere drugs in de gemeente

Inwoners helpen stoppen met roken, drug– en alcoholgebruik terugdringen... Het zijn geen eenvoudige opdrachten voor een lokaal bestuur. Een geïntegreerde, gedragen aanpak biedt de meeste slaagkans. Verschillende diensten van het lokaal bestuur (bijv. politie, sociale dienst, OCMW…) slaan daarbij de handen in elkaar.

Hoe begin je eraan? Wat heeft jouw gemeente nodig? En wat werkt? Met al die vragen kan je terecht bij het Logo of bij een van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. We geven advies en zetten je op weg.

Meer weten of actie ondernemen?  

Logo Antwerpen (tabak)

De gemeente kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van (mee)roken en het stoppen met roken. Een lokaal tabaksbeleid biedt heel wat kansen. Gezondheidswinst is er een van. Risicogroepen kunnen in de gemeente beter worden aangesproken. Maar ook de andere doelgroepen van een lokaal tabaksbeleid – het eigen personeel, de algemene bevolking en intermediairen – worden lokaal gemakkelijker bereikt.

Team verslavingspreventie VAGGA (alcohol en andere drugs)

De Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen (VAGGA) is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Het team verslavingspreventie van VAGGA maakt sleutelfiguren en organisaties sterker in het omgaan met de aanwezigheid, het gebruik en het misbruik van legale en illegale drugs, gamen en internet. Doel is voorkomen dat mensen problemen krijgen. Het aanbod richt zich op sleutelfiguren uit diverse sectoren zoals leerkrachten, leidinggevenden, hulpverleners,…

Je kan bij VAGGA terecht voor:

  • vormingen over producten, signaalherkenning, motiverend werken en omgaan met verslavingsgedrag;
  • advies bij vragen over middelen, implementeren van een alcohol- en drugbeleid, casusbespreking, het organiseren van activiteiten en juridisch advies;
  • begeleiding bij het opstellen van een alcohol- en drugbeleid: een pakket van afspraken en regels over druggebruik en hoe ermee om te gaan.

Alle info bij het CGG VAGGA verslavingspreventieteam 03 256 91 41 of preventietad@vagga.be

Ga aan de slag.
Als kleine kinderen groot worden
Een vorming over alcohol, tabak en drugs voor ouders van tieners.
Artikels voor infobladen
Binnen roken is nooit oké
Gemeente x stopt met roken
Gezond Opvoeden
Deze campagne beantwoordt tal van opvoedingsvragen.
Infosessie over stoppen met roken
Preventieve gezondheidscijfers voor lokale besturen
Rookstopcursus in groep
Een rookstopcursus in groep onder professionele begeleiding.
Tips voor een gezonde zomer
Uitgerookt!
Vormingsaanbod Logo Antwerpen 2019
Werelddag zonder tabak
Elk jaar is er op 31 mei de Werelddag zonder Tabak. Dat is het moment om burgers te sensibiliseren over de gevolgen van roken.

Pages

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen