Nieuwsbrief

Don29Nov
Ma22Apr
voor secundair onderwijs
Huis van Alijn
Gent
De expo 'ROOK' in het Huis van Alijn in Gent brengt de mentaliteitsverandering in beeld en toont hoe en waarom we anders tegen roken zijn gaan aankijken. Talrijke foto’s, home movies en voorwerpen getuigen over de plaats die roken inneemt in het dagelijks leven. Vroeger en nu....

Ma04Maa
Vrij24Mei
Bezoek de demowoning en krijg info over gezond wonen
Groenendaallaan 384/51 (5de verdieping)
2030 Antwerpen
De demowoning is een echte woning met ongezonde woon- en leefsituaties. Uw klanten of leden bezoeken de woning samen met een gids die hen: informeert over de gevaren van een ongezonde woning tips geeft om thuis zelf toe te passen Tijdens een bezoek krijgen uw klanten of leden info...

Din02Apr
Solidariteit voor het Gezin, Zaal Nachtegaal
Uitbreidingstraat 184
2600 Antwerpen
Hoe zorg je ervoor dat kinderen voldoende bewegen? Wat is een actief spel? En welke dranken en tussendoortjes zijn gezond? Ook in de buitenschoolse kinderopvang is het belangrijk dat kinderen gezond eten, voldoende actief zijn en niet te lang neerzitten. Om de opvang hierin te ondersteunen,...

Woe03Apr
Doe mee met je kleuters en win!
Schuif alvast de stoelen aan de kant! Want zitten doen we op woensdag 3 april lekker niet. Dansen, bewegen en creatief zijn … dát wel. Alles kan en alles mag op deze dag, behalve zitten. Omdat Woogie Boogie vorig jaar zoveel voetjes en handjes in beweging bracht, organiseren we met plezier een...

Ma22Apr
Zon28Apr
De 8ste Week van de Valpreventie (WvdV) gaat door van 22 t.e.m 28 april 2019 en wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s. Een nieuwe editie, een nieuw thema. Met de slogan ‘Laat angst om te vallen je...

Din30Apr
Over depressie en zelfmoord bij ouderen
CGG Andante
Herculusstraat 17
2600 Antwerpen
Ouderen vormen een risicogroep in verband met zelfdoding. Zelfdoding kadert veelal in een depressief toestandsbeeld. 15 tot 30% van de 65-plussers heeft depressieve symptomen, 5% maakt een ernstig depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Signalen herkennen...

Don09Mei
The Square
Brussel
Warme Stad is een initiatief van Fonds GavoorGeluk. Een consortium werd opgericht ter begeleiding van dit project: Vlaams Instituut Gezond Leven, De Vlaamse Logo’s, LUCAS KULeuven, en het Fonds GavoorGeluk. 5 pilootsteden (Brugge, Gent, Turnhout, Leuven en Genk) gingen de uitdaging aan om een...

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen