Nieuwsbrief

← Vorige

Week van de Valpreventie

In Vlaanderen valt 1 op de 3 65-plussers minstens 1 keer per jaar. Struikelen over het tapijt, je evenwicht verliezen in de tuin… Een val is snel gebeurd. Nog te veel ouderen raken hun zelfstandigheid kwijt door zo een val. Toch kunnen zij en alle gezondheids- en welzijnswerkers rondom hen actie ondernemen om vallen te voorkomen.

Dat doen ze onder andere tijdens de Week van de Valpreventie, eind april. Doe ook mee en zet een actie op poten. Zo sensibiliseer je ouderen, mantelzorgers, gezondheids- en welzijnswerkers en informeer je hen over vallen, valrisico’s en valpreventie.

Voor wie?

Ouderen, mantelzorgers, gezondheids- en welzijnswerkers

Wie kan tijdens de Week van de Valpreventie acties organiseren?

Woonzorgcentra en (zorg)organisaties, lokale dienstencentra, lokale besturen, huisartsen, apothekers…

Praktisch

‘Blijf in beweging, doe het veilig’ vormt de slogan van de 7de Week van de Valpreventie die loopt van 23 - 29 april 2018. Met aandacht voor de valrisico’s kunnen alle ouderen veilig in beweging blijven.  Zo kunnen heel wat valincidenten vermeden worden.

  • Zet tijdens deze week bestaande en nieuwe beweegactiviteiten voor ouderen in de kijker en maak gebruik van de sensibilisatiematerialen om hen te informeren over de valrisico’s. 
  • Organiseer gezondheidswandelingen, cultuur- of natuurwandelingen of werk een zoektocht uit. Maak er een intergenerationele activiteit van door scholen, kleinkinderen, familie, … te betrekken. Zo stimuleer je jong en oud om in beweging te blijven.
  • Met de valquiz, een infosessie, een sensibilisatiefilmpje, een gezelschapsspel en nog veel meer kan je het thema op een positieve manier onder de aandacht brengen.
  • Bij deze activiteiten kan je aan de deelnemers een oefenboekje en/of een checklist voor een veilige woning meegeven. Zo kunnen ze thuis aan de slag om veilig in beweging te blijven. Deze zijn te verkrijgen bij Logo Antwerpen.
  • Het volledige aanbod vind je op www.valpreventie.be en daar kan je ook je bestelling plaatsen.
  • Hier vind je een standaardartikel voor infobladen

 

Het Logo zet je op weg

Een jaarlijkse sensibilisatieweek is vooral zinvol als ze ingebed is in een structurele aanpak. De organisatie van deze Week van de Valpreventie kan hiervoor een aanknopingspunt vormen. Hiervoor kan je beroep doen op de ondersteuning door het Logo.

Meer weten of actie ondernemen?

http://www.valpreventie.be/

Materialen

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen