Nieuwsbrief

Preventie van tabak, alcohol en andere drugs op school

Roken, alcohol en drugs zijn helaas niet meer weg te denken uit de schoolomgeving. De school is dan ook de plek bij uitstek om preventief te werken aan het voorkomen of terugdringen van tabak-, alcohol- en druggebruik.

Waar kan je terecht voor de juiste hulp en welke programma’s zijn geschikt voor de klas? Het Logo maakt je wegwijs. Contacteer het Logo voor uitgebreide informatie, specifieke onderwijsprojecten, ondersteunende methodieken en organisaties. Al vanaf het kleuteronderwijs.

Meer weten of actie ondernemen?  

Logo Antwerpen (tabak)

Bijna alle volwassen rokers zijn beginnen roken als minderjarige en raakten toen al verslaafd. De hersenen passen zich aan nicotine heel snel aan. Volgens sommige onderzoekers kan één sigaret voor jongeren al genoeg zijn om jaren later met verhoogde kans een regelmatige roker te worden. Maak van niet-roken de norm op school. Bekijk onze projectfiche
Stoppen met roken op school

Neem zeker een kijkje op 'Kalender Gezonde School 2016-2017'.

Team verslavingspreventie VAGGA (alcohol en andere drugs)

De Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen (VAGGA) is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Het team verslavingspreventie van VAGGA maakt sleutelfiguren en organisaties sterker in het omgaan met de aanwezigheid, het gebruik en het misbruik van legale en illegale drugs, gamen en internet. Doel is voorkomen dat mensen problemen krijgen. Het aanbod richt zich op sleutelfiguren uit diverse sectoren zoals leerkrachten, leidinggevenden, hulpverleners,…

Je kan bij VAGGA terecht voor:

  • vormingen over producten, signaalherkenning, motiverend werken en omgaan met verslavingsgedrag;
  • advies bij vragen over middelen, implementeren van een alcohol- en drugbeleid, casusbespreking, het organiseren van activiteiten en juridisch advies;
  • begeleiding bij het opstellen van een alcohol- en drugbeleid: een pakket van afspraken en regels over druggebruik en hoe ermee om te gaan.

Alle info bij het CGG VAGGA verslavingspreventieteam 03 256 91 41 of preventietad@vagga.be

Ga aan de slag.
Gezonde school 2018-2019
Gezondheidsbeleid en methodieken voor jouw school.
Als kleine kinderen groot worden
Een vorming over alcohol, tabak en drugs voor ouders van tieners.
Artikels voor infobladen
Gezond Opvoeden
Deze campagne beantwoordt tal van opvoedingsvragen.
Gokken: You bet!
Smartstop
Rookstopprogramma voor jongeren.
Tabak, alcohol en drugs op school
Vormingsaanbod Logo Antwerpen 2019
Wedstrijd Rookvrije Klassen
Werelddag zonder tabak
Elk jaar is er op 31 mei de Werelddag zonder Tabak. Dat is het moment om burgers te sensibiliseren over de gevolgen van roken.
Zot op kamp
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen