Nieuwsbrief

← Vorige

Gezonde school 2018-2019

Onderweg naar een gezonde leeromgeving

De school biedt een gezonde leer- en leefomgeving aan leerlingen en personeel. 

Het is dé plaats bij uitstek om kinderen alles te leren over gezonde keuzes. 

Maar een gezondheidsbeleid op school is meer dan kennis delen. Het klas- en schoolklimaat maakt gezonde keuzes toegankelijker en bouwt drempels in voor ongezonde keuzes. Zowel de schoolinfrastructuur als de schoolomgeving spelen daarin een rol. De Logo's informeren de scholen over beschikbare materialen, projecten en campagnes. De info in de folder is eerder beperkt, op deze pagina breiden we graag wat uit.  

Meer info over de projecten, hoe lokale besturen kunnen ondersteunen, welke subsidiekanalen er zijn, vormingen per thema, digitale gezondheidskalender enz. vind je terug op onderstaande pagina.  

Klik door op de projecten voor meer info. 

 

Bekijk het aanbod 2018-2019

 

Algemeen gezondheidsbeleid op school

Vanaf 1 september 2018 moet elke school een beleid uitwerken rond leerlingenbegeleiding. De pijlers van het beleid zijn onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch & sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Het gezondheidsbeleid is een belangrijk onderdeel van het beleid op leerlingenbegeleiding en vanaf september verplicht. 

Wil je aan de slag?  De 3 tools van de kadermethodiek 'Gezonde School' helpen je verder :  

De Gezondheidsmatrix,  het Spinnenweb en het Stappenplan

Vb. Beleid rond minderlang stilzitten op schoolVoedingsbeleid op schoolbewegingsbeleid op school, Drugbeleid op school (DOS)DOKI-DOE! ( MOEV - vanaf september) 

TIP: Doe jaarlijks samen met jouw school mee aan de 10- daagse van de Geestelijke Gezondheid van 1-10 oktober en zet Welzijn mee in de kijker!  Ook lokale besturen worden aangemoedigd om mee te doen, vraag eens na wat er verder in de gemeente georganiseerd wordt en hoe jullie kunnen samenwerken.  Neem zeker een kijkje in de Vlaamse inspiratiegids!  

 

Ondersteuning 

Schoolnabije partners zijn er om jou te ondersteunen bij de (uit)bouw en concretisering van een gezondheidsbeleid.  

 

Subsidies

Hoe kan het Lokaal Bestuur de school ondersteunen? 

Algemeen: Het gezondheidsbeleid is een belangrijk onderdeel van het beleid op leerlingenbegeleiding en is vanaf september 2018 verplicht. 

 • Kijk hoe je scholen kan ondersteunen in het uitwerken van hun gezondheidsbeleid.  
 • Nodig het Logo uit op jullie scholenoverleg voor meer info rond :
  • de kadermethodiek ' Gezonde School' 
  • handige tools om te werken rond het gezondheidsbeleid 
  • Gezondheidsacties in de kijker 
 • Organiseer samen met het Logo workshops, vormingen , infodagen voor de leerkrachten en directie van alle scholen in jouw gemeente 
 • OPROEP Piloottraject:
  • #Goal: scoren met gezondheid op school  is een traject dat Antwerpse scholen begeleidt bij het uitwerken van hun gezondheidsbeleid en het behalen van hun gezondheidsdoelen. We doen een oproep naar 1 of 2 gemeentes die geïnteresseerd zijn om na te denken over een soortgelijk begeleidingstraject voor scholen binnen jouw gemeente. We nodigen verschillende partners uit zoals Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD), CLB, MOEV( voormalige SVS) en bekijken hoe we samen met jullie een traject voor de scholen kunnen opzetten.  Interesse? Stuur dan een mailtje naar heidi.vervliet@logoantwerpen.be

 

Voeding 

 • Organiseer samen met de scholen een gezellige refterdag en voorzie bv. appels voor de scholen  
 • Moedig scholen aan te registreren voor de subsidieregeling van Oog voor Lekkers , de gemeente kan de scholen op haar grondgebied registreren mits de school de gemeente een volmacht geeft; subsidies worden gestort op de rekeningnummer van de school 
  Aan de slag
 • Ondersteuning bij de Proefkampioen door bijvoorbeeld:
       - De kostprijs van de verse producten terug te betalen. (ongeveer 15 EUR per klas)
       - De proefkoffer te brengen en op te halen bij de verschillende scholen in de gemeente. Verse ingrediënten voorzien of eventueel een extraatje zoals fruitsnijders voor in de klas, appelzakjes  per leerling, …
       - Organiseer een voordracht ‘gezond opgroeien met gezonde voeding’ voor ouders en medewerkers van de scholen die aan de slag gaan met de proefkoffer. Je kan deze infosessie aanvragen bij Logo. Deze infosessie duurt 2 uur en wordt begeleid door een erkende diëtiste.
         Kostprijs is 120 euro + vervoersonkosten.

Beweging 

 • Zet de 10.000stappen in de kijker en voorzie een stappentellers per leerkracht tegen een korting 
 • Promoot beweging in de scholen door bv. Alle kleuterklassen van de scholen op het grondgebied van de gemeente in te schrijven voor WoogieBoogie en promoot de WoogieBoogie Beweegdag ( de laatste woensdag voor de paasvakantie)  

Geestelijke Gezondheid

Gezondheid en Milieu

Tabak, Alcohol en Drugs

 

Good practices

Voeg zelf een goed voorbeeld toe

Bekijk goede voorbeelden van anderen

 

Voor wie? 

Voor alle scholen, lokale Besturen die scholen willen ondersteunen in hen gezondheidsbeleid 
 
 

Interessante websites 

 www.gezondeschool.be,  www.gezondwerken.be,  www.gezondegemeente.be

 www.gezondopvoeden.be

 

Goudenlink 

Gerichte info rond gezondheidsthema's nodig? De Gouden Link wijst jou de weg en bundelt info over allerlei nuttige tools (van materialen tot subsidiemogelijkheden en oh ja zelfs ook ingevulde gezondheidsmatrices).

Gezondheid wordt ruim opgevat en omvat heel wat thema's.  

Aanbod 

 • Voeding 
 • Beweging 
 • Lang stilzitten 
 • Tabak, Alcohol, Drugs, Gamen, Gokken 
 • Welzijn 
 • Gezondheid en milieu 
 • Relaties, Seksualiteit 
 • Lichaamshygiëne 
 • Pesten 
 • Verkeer 
 • Beleid 
 • Andere 

Het aanbod in de Gouden Link komt van de PartnerorganisatiesEetexpert,Kind en GezinSensoaVADGezond Leven en VLESP. Aangevuld met een extra aanbod van andere relevante organisaties met terreinwerking (mutualiteiten, De Sleutel,...).

 

Meer weten of actie ondernemen 

Heb je vragen over de projecten? Wij komen graag even langs om de dit toe te lichten. 

Ook voor ondersteuning bij een gezondheidsbeleid kan je bij ons terecht, samen met jouw CLB kijken we hoe we je verder kunnen helpen. 

Logo Antwerpen ondersteunt je bij acties, projecten en campagnes om van je school een gezonde leeromgeving te maken! 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen