Nieuwsbrief

← Vorige

Gezonde Gemeente

Inwoners aanzetten om gezonder te eten? Actie ondernemen om hen te doen stoppen met roken? Ervoor zorgen dat ze zich fit in hun hoofd voelen? Dat kan. Met Gezonde Gemeente zet je het gezondheidsbeleid op de lokale agenda van je stad, gemeente, OCMW, wijk of buurt.

Als lokaal bestuur sta je dicht bij de inwoners. Je bent dus goed geplaatst om gezondheidspromotie, ziektepreventie, een gezonde leefstijl en –omgeving dicht bij burgers te brengen.

Voor wie?

Inwoners, professionals, verenigingen en het personeel van lokale besturen

Wie kan werken aan een gezonde gemeente?

Steden, gemeenten, OCMW’s, wijken of buurten

7 tipfiches over 7 succescomponenten van een Gezonde Gemeente 

Op zoek naar concrete tips, literatuur of achtergrond bij elk van de 7 succescomponenten van Gezonde Gemeente? Lees dan zeker de onderstaande 7 tipfiches. Je vindt er zowel makkelijke als meer uitdagende tips, maar steeds haalbaar voor elke Gezonde Gemeente met ambitie. Elk Logo beschikt over fiches die per Logo gepersonaliseerd zijn zodat je perfect weet welke services wij jou kunnen bieden. 

Bestuurskracht

Burgerparticipatie

Communicatie

Langetermijnvisie

Intersectorale samenwerking en netwerking

Langetermijnvisie

Lokaal bestuur als voorbeeld

Mix van acties

Praktisch

Je vindt heel wat tips en informatie om van start te gaan op www.gezondegemeente.be.

Het Logo ondersteunt je bij acties, projecten en campagnes om van je gemeente een gezonde omgeving te maken:

Richting bepalen

Via gesprekken en op basis van beschikbare cijfers gaat Logo Antwerpen samen met jou op zoek naar de lokale noden en behoeften. Het Logo coacht de Gezonde Gemeenten met 2 belangrijke tools: de gezondheidsmatrix en de groeimeter. Zo brengen we de beginsituatie in kaart en kunnen we pistes uitwerken waar groeipotentieel mogelijk is.

Groeimeter

De groeimeter is een beleidsinstrument over 7 succescomponenten van een Gezonde Gemeente. Door dit instrument wordt persoonlijke groei gemeten op elk van de 7 componenten.
Groeimeter

Gezondheidsmatrix

In de gezondheidsmatrix worden bestaande acties en projecten geïnventariseerd en ingedeeld in niveaus (van sensibilisering tot zorg). De tool situeert zich meer op het actieniveau.
Gezondheidsmatrix

Masterclass lokaal gezondheidsbeleid

De Masterclass ‘Lokaal gezondheidsbeleid’ is een vormingenreeks voor lokale besturen die de gezondheidsbevordering in hun stad of gemeente naar een hoger niveau willen tillen. Door één of meerdere vormingen bij te wonen vergaart men de nodige kennis en vaardigheden om actuele gezondheidsvraagstukken het hoofd te bieden.

Het Logo zet je op weg

Deze documenten helpen je alvast op weg om een Gezonde Gemeente te worden:

Bij het Logo vind je ook materialen en projecten die meteen inzetbaar zijn om aan gezondheid in de gemeente te werken. Raadpleeg hiervoor de webshop (materialen) en de setting- en themaknoppen (projecten). Als je bijvoorbeeld de knop 'in de gemeente' aanklikt en vervolgens de knop 'tabak, alcohol en andere drugs' krijg je een overzicht van projecten om in je gemeente te werken rond tabak, alcohol en andere drugs. 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen