Nieuwsbrief

← Vorige

Zware metalen Hoboken

Door het toepassen van een aantal tips kunnen de inwoners van Hoboken de blootstelling aan zware metalen beperken.

Scholen kunnen aan de slag met het educatief pakket ‘Speel op veilig’ van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Vigez, Arteveldehogeschool, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Logo’s.

We raden het telen van groenten en fruit in Hoboken af, maar sommige inwoners willen toch graag een moestuintje houden. Heb je een moestuin in Hoboken, vraag dan zeker een bodemonderzoek aan via de milieudienst. Je krijgt een teeltadvies samen met de resultaten van het onderzoek.

Een medische werkgroep komt halfjaarlijks samen om de resultaten van lood-in-bloed- en luchtmetingen te bespreken en de acties hierop af te stemmen.

Voor wie?

Kinderen zijn in ontwikkeling en extra gevoelig aan de negatieve effecten van lood. Daarom is het belangrijk hun opname van lood te beperken door rekening te houden met preventieve tips.

Wie kan de tips mee helpen uitdragen?

Je bent een school in Hoboken en wilt de problematiek van de zware metalen in het gezondheidsbeleid van de school verwerken.

Naast scholen kunnen artsen, de jeugddienst, K&G en thuiszorgdiensten de tips mee helpen verspreiden met de brochure ‘Speel op veilig’. Het district verspreidt de info via het welkomstpakket aan nieuwe inwoners.

Praktisch

Wil je meer weten waarom Hoboken met deze zware metalenvervuiling kampt? Wat eraan wordt gedaan? Of wat de laatste acties zijn? Alle info over Hoboken vind je op www.gezondheidenmilieu.be  

Tips over teeltadvies vind je in de teeltadviesfolder

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen