Nieuwsbrief

Vacature | Stafmedewerker thema's geestelijke gezondheid & vaccinatie en sector werk (halftijds, bepaalde duur)

Logo Dender vzw...

...is een neutrale netwerkorganisatie die samen met haar lokale partners inzet op gezondheid. Met onze vakkennis, gedrevenheid en talent voor samenwerking streven we ernaar om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en het thema 'gezondheid en milieu' te realiseren in ons werkingsgebied. Dit doen we door te sensibiliseren, informeren, ondersteunen bij het opzetten van een gezondheidsbeleid en noden te signaleren aan relevante overheden.

 

Je uitdaging?

Je bent op lokaal niveau het aanspreekpunt voor het netwerk van partners in Ninove en Geraardsbergen. Je sensibiliseert en adviseert hen rond alle Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en het thema ‘gezondheid en milieu’. Op Vlaams niveau volg je de ontwikkelingen op vlak van de thema’s ‘geestelijke gezondheid’ en ‘vaccinaties’ en de sector ‘werk’.

Jouw voornaamste uitdagingen zijn:

 • Je bent klantgericht en onderhoudt goede contacten met de verschillende Logo-partners, in het bijzonder de bedrijfsgerelateerde partners.
 • Je werkt mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Dit zowel beleidsmatig als actiegericht, in het bijzonder rond de thema’s geestelijke gezondheid en vaccinaties.
 • Je voert lokale projecten uit en participeert aan externe projecten.
 • Je werkt met wetenschappelijk onderbouwde methodieken:
  • Je promoot op een actieve wijze methodieken.
  • Je ondersteunt organisaties om methodieken te gebruiken.
 • Je bouwt een netwerk uit in de regio Ninove-Geraardsbergen:
  • Je vertegenwoordigt Logo Dender vzw op externe overlegmomenten.
  • Je stimuleert de betrokkenheid van lokale partners. o Je inventariseert noden en behoeften van lokale partners.
  • Je gaat actief op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en opportuniteiten.

 

Waar kom je terecht?

We verwelkomen je graag in een kleine maar zeer gedreven organisatie, waar veel belang wordt gehecht aan je inhoudelijke expertise én je talent voor samenwerking. We houden ervan om onszelf ambitieuze doelen te stellen én deze te halen en zo partners te overtuigen van het belang van onze werking. Je flexibiliteit is een meerwaarde in ons team. Je kan rekenen op een ondersteunend team van collega’s en wetenschappelijk onderbouwde tools om deze doelstellingen te bereiken.

 

Je bent … ? 

 • Je bent gepassioneerd door gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Ook duurzaamheid vind je belangrijk. 
 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur in een paramedische of medischsociale richting. 
 • Heb je ervaring in onze sector, het werken met bedrijfsgerelateerde partners en/of lokale besturen? Groot pluspunt! 
 • Je hebt ervaring met/kennis van procesbegeleiding en projectwerking. 
 • Netwerken is je tweede natuur, je bent communicatief heel sterk. 
 • Je beschouwt klantgerichtheid als een natuurlijke reflex. 
 • Je geniet ervan om zelf initiatieven te lanceren en projecten te beheren. 
 • Je bent vertrouwd met de gangbare softwaretoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook… ) en elektronische communicatiemiddelen . 
 • Je beschikt over een rijbewijs en een wagen die je kan gebruiken voor dienstverplaatsingen binnen de regio.
 • Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.

 

Dan …

Bieden we je een halftijdse (19,50/39) functie van bepaalde duur (2 jaar) aan met verloning conform de barema’s binnen PC 331, de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je arbeidstijd in overleg met het team en de coördinator en een stimulerend vormings- en ontwikkelbeleid. Je uitvalsbasis is Aalst met de regio Dender (en meer specifiek de regio Ninove - Geraardsbergen) als werkingsgebied.

 

We zien jouw sollicitatie graag tegemoet

Stuur jouw motivatiebrief en CV naar Logo Dender vzw, Kareelstraat 100 bus 1 te 9300 Aalst (ter attentie van Sophie Goetghebuer) of via mail naar sophie.goetghebuer@logodender.be, en dit graag vóór 15 december 2018. Meer info per mail of telefonisch bij Sophie Goetghebuer (053/41 75 58). Op 17 december 2018 laten we je weten of we je uitnodigen voor een gesprek. De gesprekken gaan door op vrijdag 21 december 2018 in de kantoren van Logo Dender vzw te Aalst. Gelieve deze dag vrij te houden. Logo Dender vzw hecht veel belang aan diversiteit. Daarom waarderen we de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of arbeidshandicap.

 

Vacature Stafmedewerker thema's geestelijke gezondheid & vaccinatie en sector werk

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen