Nieuwsbrief

← Vorige

Rookstopcursus in groep

Rookstop in groep

Sommige rokers stoppen zonder hulp of vragen advies aan hun huisarts of apotheker. Voor anderen werkt een groepscursus beter.

Een rookstopcursus in groep brengt 10 à 15 mensen samen die de sigaret vaarwel willen zeggen. Tijdens 8 bijeenkomsten werken ze naar hun rookstopdag toe. Een tabakoloog begeleidt hen daarbij. Het contact met lotgenoten zorgt voor een extra duwtje in de rug. Want stoppen met roken is voor sommigen eenvoudiger als ze samen met anderen de stap kunnen zetten. Professionele begeleiding en het contact met de groep zorgen voor bijkomende motivatie.

Voor wie?

Rokers die in groep willen stoppen

Wie kan een rookstopcursus in groep organiseren?

Lokale besturen, OCMW’s, CLB’s, scholen, huisartsen, welzijnsorganisaties, bedrijven…

Praktisch

De rookstopcursus bestaat uit een vrijblijvende informatiesessie en een cursus van 8 bijeenkomsten, gespreid over 2 maanden:

  • infosessie: een erkend tabakoloog licht de werking van de rookstopcursus toe. Geïnteresseerden beslissen nadien of ze deelnemen.
  • groepscursus (8 sessies, betalend): tijdens de cursus werkt de groep aan de motivatie en de obstakels die de stoppers tegenkomen. De tabakoloog begeleidt de kandidaat-stoppers doorheen het proces, bereidt hen voor op de rookstopdag en traint hun vaardigheden om herval te voorkomen.

De ziekteverzekering vergoedt grotendeels de kosten van de deelnemers. De totale kostprijs van de rookstopcursus bedraagt 205 EUR per deelnemer. De RIZIV-tussenkomst is maximaal 170 EUR voor 8 sessies. De deelnemer betaalt dus in totaal 35 EUR remgeld. 

De organisator zorgt voor een locatie waar de cursus door kan gaan en betaalt aan de tabakoloog:

  • de infosessie van max. 2u (120 EUR + km-vergoeding)
  • de km-vergoeding voor de 8 sessies van de groepscursus.

Meer info in het draaiboek voor organisaties

Het Logo zet je op weg

Via het Logo kan je beroep doen op een tabakoloog om de cursus te begeleiden. Een aantal tabakologen hebben met het Logo een overeenkomst afgesloten en werken aan vaste tarieven. Je kan bij ons ook terecht voor promotiemateriaal en ondersteuning.

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen