Nieuwsbrief

Leerkrachten buitengewoon onderwijs gezocht

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut wil zijn educatief materiaal toegankelijker maken voor het Buitengewoon onderwijs. Hiervoor starten ze met de evaluatie van onze doe-koffer amai mijn (h)oren, een didactische doe-koffer  rond de impact van geluid en lawaai bij jongeren en tieners die scholen gratis kunnen ontlenen.

Ze zijn op zoek naar leerkrachten uit het Buitengewoon onderwijs die deel willen uitmaken van het testpanel.

Doel is dat de doe-koffer wordt uitgetest in de klas volgend schooljaar en op basis hiervan een evaluatieformulier wordt ingevuld.

Wil je meewerken aan dit initiatief?

Stel je kandidaat en bouw mee aan de doe-koffer op maat.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen