Nieuwsbrief

Herstelacademie Antwerpen lanceert vormingsaanbod najaar 2017

Dit vormingsaanbod ontstaat in coproductie met evenwaardige samenwerking tussen hulpverleners en ervaringsdeskundigen. De trainers geven elke vorming in duo, waarbij professionele kennis en ervaringskennis elkaar aanvullen. Met hun verhaal brengen zij een boodschap van hoop, begrip en mogelijkheden, evenals praktische handvaten voor jezelf en je omgeving om je leven in eigen handen te nemen.
 
De herstelacademie staat open voor iedereen. De studenten zijn psychische kwetsbare mensen, hun naaste omgeving, (toekomstige) hulpverleners, maar evenzeer elke geïnteresseerde burger. Ze werken steeds in groep, en met eigen leerdoelen van de studenten. De academie biedt ruimte om eigen ervaringen te delen met elkaar.
Het doel is om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling door het uitwisselen van kennis, ervaringen en sociale contacten met medestudenten.
 
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen