Nieuwsbrief

← Vorige

Gezonde school

 

Wil je leerlingen iets bijbrengen over alcohol- en druggebruik? Hen het belang van een gezonde binnenlucht leren? Gezonde keuzes toegankelijker maken of een gezondheidsbeleid uitbouwen? Een gezonde school gaat voor een leeromgeving waarin leerlingen en leerkrachten de ruimte krijgen om zich goed en gezond te ontplooien.

De school is de plaats bij uitstek om kinderen alles te leren over gezonde keuzes. Maar een gezondheidsbeleid op school is meer dan kennis delen. Het klas- en schoolklimaat maakt gezonde keuzes toegankelijker en bouwt drempels in voor ongezonde keuzes. Zowel de schoolinfrastructuur als de schoolomgeving spelen daarbij een rol.

Voor wie?

Iedereen die in en op school vertoeft

Wie kan werken aan een gezonde school?

Leerlingen, leerkrachten, schoolpersoneel, CLB’s…

Praktisch

Bij het Logo vind je materialen en projecten om aan een gezonde school te werken. Op www.gezondeschool.be lees je tips en informatie om mee aan de slag te gaan. Ook bij je CLB kan je terecht.

Logo Antwerpen zet je op weg

Het Logo ondersteunt je bij acties, projecten en campagnes om van je school een gezonde leeromgeving te maken. Mag het wat meer zijn? Dan denkt het Logo graag mee na over je gezondheidsbeleid samen met het CLB.

Kadermethodiek Gezonde School

De gezondheidsmatrix, helpt de school om de gezondheidsacties te integreren in de hele schoolwerking. Door rekening te houden met de verschillende niveaus ( individuele leerling, klas, school en omgeving) en de 4 strategieën (gezondheidseducatie, structurele maatregelen, afspraken, zorg en begeleiding) beoogt ze gedragsverandering bij leerlingen. Een school die werkt volgens deze methodiek, werkt beleidsmatig en heeft zowel oog voor alle leerlingen als voor het detecteren en het begeleiden van problemen van individuele leerlingen.
Meer informatie over de methodiek vind je op www.gezondeschool.be

Verder is het van belang dat:

  • acties en maatregelen van de school aansluiten bij eindtermen en ontwikkelingsdoelen
  • acties en maatregelen inspelen op noden en behoeften van leerlingen
  • acties en maatregelen gedragen worden door het schoolteam
  • leerlingen en ouders worden betrokken
  • waar nodig samengewerkt wordt met schoolnabije en externe partner

Meer weten of actie ondernemen?

Voor meer info over een Gezonde School contacteer het Logo of neem een kijkje op de kalender Gezonde School, deze helpt je alvast op weg!

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen