Nieuwsbrief

Doet jouw gemeente mee met de lokale gezondheidsenquête?

Hoe meer inzicht je krijgt in de gezondheidssituatie van je inwoners, hoe beter je kunt inspelen op hun noden.  Als ondersteuning biedt het ministerie van welzijn, volksgezondheid en gezin de lokale gezondheidsenquête aan. De vragen in de enquête zijn zeer relevant voor het lokaal niveau: mentale gezondheid, alcoholgebruik, rookgedrag, voeding en beweging, levensstijl en gezondheidsgedrag.   

Het wetenschappelijk instituut Sciensano voert de enquête uit ism de gemeentediensten en Logo. Sciensano maakt een rapport. De onderzoeksresultaten helpen om een lange termijnbeleid uit te werken met de juiste prioriteiten.  

Meer info lees je in de brief van de minister.

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen