Nieuwsbrief

← Vorige

Dienstencentra en gezondheid

Het lokaal dienstencentrum is een centrale plaats in de buurt waar mensen terecht kunnen voor informatie, recreatie, vorming en dienstverlening.
Ook gezondheid is een belangrijk thema.

Logo Antwerpen heeft een heel aanbod beschikbaar.

Voor wie?

Voor de bezoekers van het lokale dienstencentrum

Praktisch

Gezond ouder worden

Stoppen met roken

Stoppen met roken is zinvol op elke leeftijd! Stoppen met roken heeft een positief effect op de gezondheid. Iemand die stopt met roken op de leeftijd van 60, 50, 40 of 30 jaar leeft respectievelijk 3, 6, 9 of 10 jaar langer dan wanneer hij zou blijven roken..

Ouderen staan vaak model voor jongeren: (klein)kinderen van rokende (groot)ouders zullen vaker zelf roken. In Vlaanderen zitten naar schatting 68.000 kinderen thuis dagelijks in sigarettenrook! Ook voor grootouders een bezorgdheid.

Nodig een tabakoloog uit voor een infosessie over stoppen met roken.

Ouder worden en alcohol

Op weekbasis drinken 55- tot 65-jarigen de helft meer dan 15- tot 24-jarigen. VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, ontwikkelde een infosessie ‘ouder worden en alcohol’. De infosessie biedt een antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Door middel van een handleiding kan je deze infosessie zelf begeleiden.

Indien je ondersteuning wil, kan je het verslavingspreventieteam  CGG VAGGA contacteren: 03 256 91 41  of preventietad@vagga.be

Oud is niet out - Zilverwijzer

Kom meer te weten over alle aspecten van het ouder worden. Wanneer rekenen we iemand bij ‘de ouderen’? En hoe voelt het om in deze club te zitten? Het is belangrijk om af te stappen van het clichébeeld van een oudere, eenzaam en aan de buis gekluisterd.

Tijdens deze interactieve infosessie wordt ouder worden vanuit verschillende perspectieven bekeken en besproken, met de nadruk op het vormen van een positief beeld en het op zoek gaan naar kansen en mogelijkheden. Er komen verschillende tips aan bod over hoe om te gaan met het grootouderschap, pensionering, lichamelijke beperkingen,…

Kortom, 6 positieve sessies over ouder worden die een blik werpen op de mogelijkheden om ook met grijze haren nog met volle teugen van het leven te genieten.

Winkeloefening ‘module gezond ouder worden’

De winkeloefening ‘module gezond ouder worden’ wil ouderen die nog thuis wonen en grotendeels zelf instaan voor het aankopen en klaarmaken van hun voeding enkele vaardigheden bijbrengen om een gezonde en bewuste keuze te maken.   Workshop
   

Brochure ‘gezond eten en genieten na 60’

Tips en tricks voor 60-plussers. Een toegankelijke folder met beknopte informatie, concrete tips, receptjes, waarom gezond eten en de aanbevelingen aan de hand van de actieve voedingsdriehoek. Gratis te downloaden of te bestellen bij NICE.

Infosessie: gezond bewegen en 10 000 stappen voor 60+

Deze infosessie gaat kort in op het belang van gezond bewegen om nadien uitgebreider stil te staan bij hoeveel moet ik nu juist bewegen. Als afsluiter kan er een wandeling met stappenteller doorgaan. 

 

Blijf in beweging: oefenprogramma voor thuis

Met dit oefenprogramma voor thuis kan je ouderen ondersteunen om in beweging te blijven.  Het programma bestaat uit
verschillende oefenniveaus en kan geleidelijk aan opgebouwd worden. Organiseer een groepsles om dit oefenprogramma voor
thuis bekend te maken. Oefenboekje en instructie-DVD beschikbaar.

Week van de valpreventie

De week van de valpreventie vindt elk jaar plaats eind april.  Telkens wordt een andere risicofactor in de kijker geplaatst.  Informeer en motiveer je bezoekers om zelf aan de slag te gaan. Hiervoor zijn heel wat materialen en activiteiten beschikbaar, zoals  folders, flyers, affiches, banners, een kant-en-klare valquiz, veiligheidsbingo, huisje weltevree, een checklist voor een veilige thuisomgeving, … Het volledige aanbod vind je op www.valpreventie.be

Infosessie  valpreventie

In deze infosessie komen de belangrijkste risico’s voor vallen aan bod en worden veel tips gegeven om valincidenten te voorkomen. Zelfredzaamheid en autonomie behouden en zo langer thuis blijven wonen vormen de rode draad doorheen deze infosessie.

 

Gezond wonen voor ouderen

Proper poetsen

Hoe kan je gezond en veilig omgaan met schoonmaakproducten en pesticiden in de woning en wat staat er op het etiket? Meer informatie over deze workshop

Binnenmilieudokter

In deze interactieve workshop gaan we op zoek naar de invloed van de binnenlucht op onze gezondheid. Meer informatie over deze workshop.

Babbelmoment

Aan de hand van praatplaten of een fotopresentatie worden ervaringen gedeeld over een gezonde woning. Meer informatie over het babbelmoment.
 

Bevolkingsonderzoeken voor ouderen

Infosessie over bevolkingsonderzoek naar borstkanker  
Voor vrouwen van 50 tot 69 jaar en andere geïnteresseerden. Meer informatie over deze infosessie.
Infosessie over bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker  
Voor mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar. Meer informatie over deze infosessie.

 

Griepvaccinatie

Met de griepvaccinatiecampagne breng je het belang van de griepprik  voor specifieke doelgroepen, zoals 65-plussers onder de aandacht. 
 

 

 

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen