Nieuwsbrief

← Vorige

Blijf in Beweging

Verminderde mobiliteit vormt voor veel ouderen een drempel om die dingen te blijven doen die ze graag doen. Door minder te bewegen, neemt hun evenwicht en spierkracht af en verhoogt de kans op een val. Vanuit een ondersteunend oefenprogramma (Otago, Campbell & Robertson, 2003) kan deze vicieuze cirkel van minder en minder bewegen voorkomen of doorbroken worden. Van daaruit worden ouderen gestimuleerd om geleidelijk aan meer te bewegen vanuit hun eigen mogelijkheden en gewoonten en minder langdurig stil te zitten (activiteitenpiramide). Met aandacht voor veilig bewegen in een veilige omgeving (valpreventie).

Voor wie?

  • Alle 70-plussers
  • Sedentaire ouderen
  • Ouderen die afhaken van vertrouwde activiteiten uit bezorgdheid om te vallen

Wie kan ‘Blijf in beweging’ organiseren?

Lokale besturen en OCMW’s, de Gezondheidsraad of de seniorenraad, dienstencentra, seniorenverenigingen, huisartsen en kinesisten, sportdiensten, thuiszorg: afhankelijk van de doelgroep ouderen en de ondersteuning die ze nodig hebben.

Praktisch

Bekijk het draaiboek. Een oefenboekje met instructie-DVD en ondersteunende materialen zijn beschikbaar.

Het Logo zet je op weg

Logo stelt dit project voor op de Gezondheidsraad, de seniorenraad, het eerstelijnsoverleg en volgt overleg met de partners mee op.

Materialen

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen