Nieuwsbrief

← Vorige

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker: de rol van de huisarts

Als huisarts, geniet u het volste vertrouwen van uw patiënt. Wat u zegt, telt!

Wij vragen daarom uw medewerking om de deelname aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker te verhogen. Een proefproject van het Centrum voor Kankeropsporing toonde immers aan dat er aanzienlijk meer vrouwen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker als ze hiervoor mede door hun huisarts worden uitgenodigd.

Voor wie?

Het doel is om vrouwen te bereiken die de laatste 4 jaren niet deelnamen aan het bevolkingsonderzoek of nooit eerder een screeningsmammografie hebben laten uitvoeren.

Praktisch

Volg onderstaande stappenplan zodat uw patiënt een brief van u ontvangt samen met de uitnodiging voor het onderzoek.

Stappenplan

1. U stelt een Excel-lijst van uw vrouwelijke GMD-patiënten van 50 t/m 69 jaar op en stuurt deze door via e-health.

  • In verschillende kolommen: naam, voornaam, geboortedatum, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, rijksregisternummer indien geregistreerd.
  • U stuurt de lijst via e-health box naar eliane.kellen@uzleuven.be

2. Het Centrum voor Kankeropsporing voegt de datum van laatste screening toe en selecteert als dusdanig de vrouwen die daadwerkelijk in aanmerking komen voor dit project. Wij sturen u de aangevulde lijst terug. Bovendien ontvangt u van ons een modelbrief die u tekstueel, indien gewenst, kan aanpassen (b.v. de herkenbaarheid verhogen door het  logo van uw praktijk toe te voegen).

3. Wij vragen u de aangevulde Excel-lijst na te kijken. Mogelijk zijn er dames op de lijst  waarvan u vindt dat zij momenteel niet in aanmerking voor screening (bv door ernstige co-morbiditeit, familiale omstandigheden,..).  U haalt deze dames uit de lijst en stuurt de lijst terug naar ons.

  • Om privacy- redenen mogen we niet de medische exclusie- reden weten van elke dame apart.
  • We willen graag de exclusie redenen weten op geaggregeerd niveau (bv 5 dames omwille van dementie en 1 omwille van longkanker).

4. Wij sturen de geselecteerde dames een reguliere uitnodigingsbrief voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, samen met de brief ondertekend door uw naam.
Modelbrief

Hulp nodig bij het trekken van de lijsten uit uw EMD?

Voor meer informatie kan u terecht bij Maaike Van den Broeck (Logo Antwerpen), maaike.vandenbroeck@logoantwerpen.be (03/6051585 – maandag, dinsdag en donderdag) of bij Dr. Eliane Kellen (CvKO) eliane.kellen@uzleuven.be

In de gemeenten Mortsel, Boechout, Ranst, Lint, Hove, Edegem en Kontich maakt dit project onderdeel van een sensibiliseringscampagne die in het najaar georganiseerd wordt.  

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen