Nieuwsbrief

← Vorige

Baarmoederhalskankermaand MEI

Mei is internationaal de maand waarin extra aandacht gaat naar de preventie en de gevolgen van baarmoederhalskanker.

Logo Antwerpen zorgt voor de sensibilisering van  vrouwen tussen 25 en 64 jaar over de risico’s van het Humaan Papillomavirus (HPV), de symptomen van baarmoederhalskanker en over de noodzaak om een uitstrijkje te laten nemen om de 3 jaar.

Voor wie?

Vrouwen vanaf 20 jaar over de eigenschappen van het HPV en vrouwen tussen 25 en 64 jaar over het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Wie kan actie ondernemen?

Lokale besturen, organisaties en vriendengroepen.

 

Ons aanbod

Communicatiemateriaal 

Maak het bevolkingsonderzoek bekend met de onderstaande materialen:

 • Voorbeeldartikel
 • E-mailbanner
 • Publireportage 
 • Digitale pancarte - digitale boodschap voor op de schermen in gemeentehuizen, apothekers, wachtzalen,… Vraag deze op bij Logo Antwerpen.
 • Facebookberichten

Promotiemateriaal

Filmpjes

Filmpjes met meer informatie over baarmoederhalskanker:

 • Animatiefilm: de film toont je hoe baarmoederhalskanker ontstaat en hoe je het kan opsporen. Ook of een uitstrijkje nodig is na de menopauze en wanneer je een uitnodigingsbrief voor het bevolkingsonderzoek ontvangt. Er is een lange (4 minuten) en een korte versie (2,5 minuten) beschikbaar.
 • Uitstrijkje: de film toont wat er gebeurt als je een uitstrijkje laat nemen. Het duurt 2,5 minuten.
 • Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker: in de film getuigt een vrouw over baarmoederhalskanker. Een arts geeft meer uitleg. Daarnaast zie je hoe het bezoek aan de huisarts of gynaecoloog verloopt als je een uitstrijkje laat nemen. Het duurt 4 minuten.

Tips

 • Als lokaal bestuur zorg je voor ‘burgerparticipatie’. Maak je lokale organisaties (sportclubs, vrije tijdsorganisaties, vrouwen- en of mannenorganisaties) mee eigenaar van je actie.
 • Koppel gezondheidspreventie aan lokale initiatieven: de ‘loop’ op de braderij kan dit jaar met groene t-shirts, de jaarlijkse ‘voedingsmarkt’ koppelt voeding met kankerpreventie.
 • Begin goed op tijd. Vaak hebben je lokale organisaties hun kalenders minstens één jaar op voorhand vast liggen.
 • Zorg voor een budget of een plan voor fundraising.

Activiteiten

 • Supermama’s denken aan alles. Of toch bijna. Roep op om filmpjes te maken op moederdag via supermamas.be .
 • Maak koppelingen tussen verschillende thema’s: kanker, voeding, bewegen, tabak, alcohol en dit in combinatie met verschillende, liefst bestaande lokale activiteiten.
 • Infosessies met experten over het bevolkingsonderzoek naast experten zoals gynaecologen, seksuologen, oncologen, ervaringsdeskundigen en  psychologen (voor minimum 20 personen).
 • Wijk- of buurtgerichte project om de participatie aan het bevolkingsonderzoek te verhogen – via lokale cijfers/enquêtes de drempels bepalen en acties opzetten.
 • Bakkersactie met muffins met een groen lintje op.
 • Tekenacademie maakt kunst met als thema 'vrouwen en gezondheid’.
 • Durf je een stand-up komiek of improvisatietheater uitnodigen om het over seksuele gezondheid, virussen, SOA’s, en wratten te hebben?
 • Lokale sleutelfiguur met een eigen specialisatie (seksuologe, gezonde voeding, sport, osteopathie, massage) geeft een infosessie, eventueel in combinatie met een lesgever die over baarmoederhalskanker komt vertellen.
 • Standje op een sit-in.
 • Artikel in het infoblad over het bevolkingsonderzoek in combinatie met de getuigenis van een lokale inwoner.
 • Filmavond.
 • Gebruik de afgeleide beelden van het Vlaams bevolkingsonderzoek en maak je eigen folder en affiche. Handleiding afgeleide beelden
 • Versier je bibliotheek, gemeentehuis en OCMW  in het groen en zet een boeken- en infostand.
 • Informeer sleutelfiguren onder gemeente- en ocmwdiensten, maatschappelijk werkers, huisartsen, CLB's..

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen