Nieuwsbrief

← Vorige

Wedstrijd Rookvrije Klassen

Tijdens de Wedstrijd Rookvrije Klassen engageren leerlingen zich om niet te beginnen met roken of om te stoppen met experimenteren. De leerlingen registreren gedurende zes maanden hun rookgedrag. De uitdaging bestaat erin om met de hele klas minstens 90% rookvrij te zijn op het einde van het schooljaar. Rookvrij zijn promoten en de beginleeftijd uitstellen is van belang. Want wie 18 jaar oud is en nooit heeft gerookt, heeft een relatief kleine kans om nog te starten.

Voor wie?

Leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs en uit het buitengewoon secundair onderwijs

Wie kan de wedstrijd organiseren?

CLB, directie, graadcoördinator, leerkrachten

Lees het persbericht van de vorige editie

Praktisch

Meld je aan voor half oktober op de www.rookvrijeklassen.be. Elke deelnemende school ontvangt een materialenpakket met posters, contracten, de Blijf-rookvrij-pas, stickers en het diploma. 

Doe mee en win!

Er zijn 4 Vlaamse prijzen: 2 juryprijzen en 2 publiesprijzen

Logo Antwerpen beloont ook elk jaar 5 klassen met een leuke workshop ter waarde van € 200.

Het Logo zet je op weg

Het Logo ondersteunt de deelnemende scholen met nieuwsbrieven en advies. 

Naast het wedstrijdmateriaal (contracten, diploma’s …) kan je bij ons terecht voor preventiemateriaal zoals een rookrobot, een folder of lesmateriaal. Daarmee plaats je de wedstrijd in een breder gezondheidskader

Meer info over tabak, alcohol en drugs op school

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen