Nieuwsbrief

Het VIGeZ is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. Het VIGeZ biedt strategieën, methodieken, advies en opleiding aan professionals die werken aan gezond leven en een gezonde leefomgeving.
Momenteel zijn we op zoek naar een stafmedewerker kwetsbare groepen. De stafmedewerker heeft als hoofdopdracht het implementeren van gezondheidsbevorderende methodieken die toegankelijk zijn voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Waar nodig door extra tools of methodieken te ontwikkelen.
 

Je functie:

Periode van september 2017 tot februari 2018 (vervanging moederschapsverlof)
Je ondersteunt de verdere disseminatie van de methodiek Gezonde Gasten (gezondheidsbevordering in de jeugdhulp) o.a. met een aanbod van intervisies en de ontwikkeling van bijkomende (thematische) materialen. Je geeft ondersteuning op maat aan de intermediaire doelgroepen bij de implementatie van de methodiek en onderhoudt de samenwerking met de Vlaamse partners.
• Je werkt verder in co-creatie met lokale besturen en een ervaringsdeskundige aan de ontwikkeling van een methodiek voor toepassing van het proportioneel universalisme in gemeenten, in functie van het verkleinen van sociale gezondheidsongelijkheid.
• Je onderhoudt de thema’s voeding, beweging en tabak op maat van kwetsbare mensen op de website www.kennisplein.be
• Je geeft ondersteuning bij de uitwerking van advies voor overheid, Logo’s en collega gezondheidsbevorderaars over gezondheidsbevordering met kwetsbare groepen.

Vanaf februari 2018

• Je bouwt samenwerkingen uit met sectoren en beleidsdomeinen die een rol kunnen spelen voor de toegankelijkheid van gezondheidsbevordering voor maatschappelijk kwetsbare groepen met een migratie achtergrond, zoals het minderhedenforum en zelforganisaties, integratie en inburgering, intercultureel bemiddelaars, asielcentra, buurtwerkingen en hulpverleningssectoren die mensen met migratie achtergrond bereiken.
• Je werkt een implementatieplan uit gericht op het toegankelijk maken van gezondheidsbevordering algemeen en de disseminatie van specifieke methodieken zoals Kleurrijk Gezond. Je vertrekt van een empowerende visie op diversiteit en gezondheid.
• Je voert het implementatieplan uit en ontwikkelt zo nodig nog extra materialen en acties.
• Je adviseert interne en externe projecten in samenwerking met je netwerk i.f.v. het bereiken van kwetsbare groepen met aandacht voor diversiteit en bouwt een vormingsaanbod uit dat gezondheidsbevordering meer toegankelijk maakt voor lage socio-economische status in combinatie met migratie achtergrond.
• Vanuit je specifieke interculturele expertise werk je mee aan de ontwikkeling van instrumenten rond bijvoorbeeld het versterken van gezondheidsvaardigheden, of aandacht voor andere gezinsculturen in de Huizen van het Kind.
• Je baseert je werking en advies op wetenschappelijke studies, (internationale) tendensen en praktijkervaring en werkt in overleg met de senior stafmedewerker en het doelgroepenteam.

Je profiel:

• Je hebt een menswetenschappelijk master diploma (zoals pedagogie, sociologie, psychologie of aanverwante opleiding) of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring.
• Ervaring in het werken met kwetsbare groepen is een absolute vereiste. Ervaring met participatief werken op maat van kwetsbare groepen, en bij voorkeur ook in een diversiteitscontext is een belangrijke plus. Zo ook persoonlijke ervaring met interculturaliteit.
• Een positieve attitude tov de maatschappelijke superdiversiteit is een evidentie.
• Je bent gemotiveerd voor en vertrouwd met projectmatig werken of met co-creatief opzetten van een integrale gezondheidsaanpak in diensten, besturen of organisaties. Kennis van de theorie en praktijk van gezondheidsbevordering is een meerwaarde.
• Je bent sterk in netwerken en het ontwikkelen van partnerschappen.
• Je kan conceptueel denken maar vooral ook de vertaalslag naar de praktijk maken.
• Je kan plannen en organiseren, en neemt initiatief.
• Je bent dynamisch, flexibel en praktisch ingesteld.
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
• Je kiest voor een gezonde leefstijl.

Wij bieden je:

• Een uitdagende en zeer afwisselende job in een organisatie met maatschappelijk actuele en inspirerende thema’s, erkend als het expertisecentrum voor gezond leven in Vlaanderen
• Een prettige en vlotte werksfeer in een dynamisch team
• Een voltijds contract, 4/5de tewerkstelling is bespreekbaar
• Een aantrekkelijk loon, gratis woon-werkverkeer NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques, flexibele arbeidsuren, mogelijkheid tot thuiswerk en uitgebreide opleidings- en ontwikkelings-kansen.
Interesse? Stuur ten laatste op 11 juli 2017 je sollicitatie met cv in pdf-formaat in één document naar vacature@vigez.be ter attentie van Linda De Boeck, directeur. Meer informatie over deze functie bij Bruno.Buytaert@VIGeZ.be. Meer over het VIGeZ vind je op onze website www.vigez.be.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen